WelkomstpaginaLa Bien Aimée: NuLa Bien Aimée: WerktafelLa Bien Aimée: Vragen?

Oorsprong | Riten | Werkwijze | Invloeden | Begin | Bataafse revolutie | Beleid | 20e Eeuw | Bronnen

Beginjaren 2/5

Op 4 maart 1735 werd Jean Rousset de Missy (1686-1762) ingewijd in de Haagse loge 'Vincent la Chapelle’, die een half jaar eerder als eerste in Nederland was opgericht. Rousset was wat we nu zouden noemen een publicist, redacteur en uitgever van het weekblad Mercure Historique et Politique. Hij verkeerde in kringen rond de Prins van Oranje en schreef politiek getinte opiniestukken met een anti-Franse teneur, echter ook een verhandeling over de toenmalig heersende paalwormenplaag. Tegelijk was Rousset actief in de Amsterdamse boekhandels- en uitgeverswereld. Die had zijn centrum in een logement in de Warmoesstraat, genaamd 'De Eerste Liesveldtsche Bijbel', gevestigd op de plaats waar nu de Effectenbeurs staat. In het najaar van 1735 richtte Rousset een loge op die hij ‘De la Paix’ noemde. Dat deed hij juist toen zich maatschappelijke weerstand tegen de opkomende vrijmetselarij manifesteerde. Op 2 december 1735 verbood het Amsterdamse stadsbestuur bijeenkomsten van vrijmetselaren, waarschijnlijk uit vrees voor verdachte politieke activiteiten. Vlak daarna kwam het tot een relletje in de Stilsteeg. Een café werd door een menigte kort en klein geslagen, omdat vrijmetselaren er bijeenkwamen. Misschien gebruikte ook ‘De la Paix’ dat café en had de loge te lijden van het opstootje, maar zeker weten we dat niet. De onrust bedaarde echter weer en het stadsbestuur liet oogluikend toe dat de loges doorwerkten.

<< Vorige | Volgende >>