WelkomstpaginaLa Bien Aimée: NuLa Bien Aimée: WerktafelLa Bien Aimée: Vragen?

Oorsprong | Riten | Werkwijze | Invloeden | Begin | Bataafse revolutie | Beleid | 20e Eeuw | Bronnen

Riten

Grondplan of Tableau: het middelpunt van elke maconieke tempel. Orient Sagesse Force Beaute Midi Septentrion Occident Grondplan of Tableau: het middelpunt van elke maconieke tempel.De inwijdingsriten van de vrijmetselarij bouwen voort op een veelheid aan geestesstromingen uit Europa en het Midden Oosten. Wie ze bestudeert en vergelijkt, zal elementen ontdekken uit heel veel verschillende tradities: die van de Rozekruisers, de alchemisten, het hermetische gedachtengoed, tot en met een esthetiek ontleend aan de vormgeving van Egyptische godsdienstige gebruiken. Kortom, bij het zoeken van de Weg naar het Licht pretenderen vrijmetselaren te staan in een lange en zeer rijke spirituele erfenis. Die te leren kennen vereist diepgaande studie en samenwerking van gelijkgezinde mensen. Elk mens heeft daarbij het recht op zijn eigen wijze deze taak te volbrengen. Dit is wat de vroege broederschappen nastreefden en wat vrijmetselaarsloges sindsdien al drie eeuwen voortzetten.