WelkomstpaginaLa Bien Aimée: NuLa Bien Aimée: WerktafelLa Bien Aimée: Vragen?

Oorsprong | Riten | Werkwijze | Invloeden | Begin | Bataafse revolutie | Beleid | 20e Eeuw | Bronnen

Werkwijze

De gezamenlijke arbeid in de loges beoogt vrijmetselaren te helpen een positieve, optimistische levenshouding te ontdekken en het vermogen te ontwikkelen tot luisteren en begrijpen van wat anderen zeggen. In een loge vindt wel uitwisseling van gedachten plaats, maar geen debat. Bovendien is, overeenkomstig Andersons 'Oude Plichten', het uitdragen van godsdienstige of politieke ideeën niet toegestaan. Vrijmetselaren vinden het veel belangrijker om te ervaren wat mensen vereent, dan wat ze verdeelt. Vanuit de vrijmetselarij hebben vele individuele leden, soms twee of drie tesamen, belangrijke prestaties geleverd op het vlak van liefdadigheid, maatschappelijke organisaties, de politiek of de economie.

Receptie van een leerling omstreeks 1744. De leden dragen schootsvellen. Centraal op de vloer ligt het werkplan.
Inwijding van een leerling omstreeks 1744. De leden dragen schootsvellen.
Midden op de vloer ligt het tableau, het werkplan van de loge.

Hoe kan een Amsterdamse loge zoals 'La Bien Aimée' (LBA) 250 jaar en méér blijven bestaan? Wat heeft al die tijd een gezelschap van zo'n 50 tot 80 mensen geboeid en bijeengehouden? Het antwoord is drieledig: de opwekkende sfeer die de rituelen scheppen, de geborgenheid van de besloten vriendenkring, de interessante mensen die je in de loge aantreft. Na afloop van de werkzaamheden gaan de broeders verfrist en geïnspireerd naar huis. Dat zou je het geheim der vrijmetselarij kunnen noemen.