WelkomstpaginaLa Bien Aimée: NuLa Bien Aimée: WerktafelLa Bien Aimée: Vragen?

Oorsprong | Riten | Werkwijze | Invloeden | Begin | Bataafse revolutie | Beleid | 20e Eeuw | Bronnen

Bronnen

  • Gerlach, dr. H., De grondvesting van de Nederlandse Vrijmetselarij te 's-Gravenhage. Historische opstellen uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan van het Historisch Genootschap te 's-Gravenhage, 1975.

  • Jacob, Margaret C., 'The radical enlightenment" Pantheists, Freemasons and Republicans, Londen, 1981.

  • Jonker, Joost, ‘De vroegste geschiedenis van de Amsterdamse loge La Bien Aimée’, Acta macionica 23 (2013) 411-427

  • Kat, dr. W., Een Grootmeestersverkiezing in 1756. Amsterdam, 1974.

  • Loo, dr. P.J. van, Geschiedenis van de Orde van Vrijmetselaren onder het

  • Grootoosten der Nederlanden. 's-Gravenhage, 1967.

  • Hoek Ostende, mr. J.H. van den, Inventaris van het familiearchief Westerman, Amsterdam, 1966.

  • Noordziek, J.J.F., Verslag wegens den staat van het Archief van het Grootoosten der Nederlanden, 's-Gravenhage, 1854.

  • Rodermond, H., Inventaris van het archief van de Loge La Bien Aimée, Amsterdam, 1754/1940, gedeponeerd bij het archief van de Orde van Vrijmetselaren te 's-Gravenhage, 1979.

  • Rodermond, H., De Loge La Bien Aimée, Amsterdam 1735/1985, gedenkboek, 's-Gravenhage, 1985.