WelkomstpaginaLa Bien Aimee: VroegerLa Bien Aimee: WerktafelLa Bien Aimee: Vragen?

La Bien Aimée nu

La Bien Aimée nu 1/5

Logegebouw VondelstraatLBA is een vereniging/broederschap van (meestal Amsterdamse) mannen die samen gestalte proberen te geven aan hun vrijmetselaarsschap. Er zijn zo’n 80 gewone leden en een 20-tal buitengewone leden. Dat 'buitengewone' van die laatste groep heeft niets met hun persoonlijkheid te maken, maar meer met het gegeven dat ze buiten Amsterdam zijn gaan wonen en daarom niet meer regelmatig de bijeenkomsten van de loge bezoeken.

Dinsdagavond in Amsterdam

Vanuit alle stadsdelen begeven zich gemiddeld zo'n 30 à 50 mannen van allerlei leeftijden (tussen de 25 en de 85) naar de Vondelstraat. Ze zijn op weg naar hun wekelijkse ‘comparitie’, een samenkomst van de broeders van LBA, waarin bespiegelingen en verhalen over het leven en allerlei andere spirituele onderwerpen centraal staan.

 

Volgende >>