WelkomstpaginaLa Bien Aimée: NuLa Bien Aimée: WerktafelLa Bien Aimée: Vragen?

Oorsprong | Riten | Werkwijze | Invloeden| Begin | Bataafse revolutie | Beleid | 20e Eeuw | Bronnen

Beginjaren 1/5

De stichter van "La Bien Aimee", Jean Rousset de Missy, voorzittend meester van 1735 tot 1749 De stichter van ‘La Bien Aimee’, Jean Rousset de Missy, voorzittend meester van 1735 tot 1749

De achttiende eeuw kenmerkte zich door een drang naar bevrijding van kerkelijke en staatkundige bevoogding, plus een geweldige honger naar kennis en nieuwe ideeën. Rariteitenkabinetten toonden de wonderen van de omringende wereld, encyclopedieën publiceerden de schatten van rationeel geordende kennis, genootschappen als de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1784) en Felix Meritis (1788) boden burgers nieuwe vormen van sociale omgang, een gelegenheid kennis te nemen van wetenschappelijke inzichten of zelf met proefnemingen ontdekkingen te doen. Na grote geleerden als Kepler, Galilei, Descartes en Huygens brak nu de tijd aan van het empirische Kennen: Leibniz, Newton, Diderot, Rousseau, Kant, Adam Smith, Lavoisier... Tegen deze achtergrond van rationalisme ontwikkelde zich de vrijmetselarij. Nederland, dat toen nog de Republiek der Zeven Verenigde Provincies heette, maakte vermoedelijk al vroeg in de achttiende eeuw kennis met de vrijmetselarij door toedoen van de vele Schotse en Engelse soldaten die het beroepsleger telde. Herkenbare loges ontstonden echter pas in 1734. Stadhouder Willem IV trouwde dat jaar met de Engelse prinses Anna en het lijkt waarschijnlijk dat overgekomen Engelse edellieden de voor die gelegenheid in Den Haag verzamelde hoge gasten enthousiast maakten voor het oprichten van eigen loges. Zeker is wel dat de Haagse loges tijdens de late achttiende eeuw een sterk aristocratisch, orangistisch en militair stempel droegen, in tegenstelling tot de meer burgerlijk en patriots georiënteerde loges in handelssteden als Amsterdam of Rotterdam.

Volgende >>