WelkomstpaginaLa Bien Aimee: VroegerLa Bien Aimee: WerktafelLa Bien Aimee: Vragen?

La Bien Aimée nu

La Bien Aimée nu 4/5

Het tableauWat doen ze gemeenschappelijk ?

Ze spreken elkaar tijdens de wekelijkse comparities als broeders en levenslotgenoten toe. In de vorm van ‘bouwstukken’, voordrachten waarvan veel wordt verwacht qua originaliteit, oprechtheid en levendigheid.
De broeders-toehoorder zijn gelukkig gezegend met intense compassie voor de unieke levensavonturen, hoogte- en dieptepunten en gegroeide inzichten van hun medebroeders. Gepaard aan een bijna even genetisch geworteld wantrouwen tegen iedere autoriteit/religie die hen verklaart/dicteert waarom de wereld er is, waarom zij er zelf zijn, wat je moet geloven en hoe je je moet gedragen. Een fundamenteel kritische instelling, zelfs tegenover hun broeders en lotgenoten, soortgelijke mannen die ook bij voortduring twijfelen en zoeken en daarover oprecht verslag doen, want dat herkennen ze wel.

Amsterdammers, dus geneigd tot anarchie, rebellie en debat.
Wat op een fraaie en beheerste manier in goede banen wordt gele id door een speciale en originele structurering van de bespiegelingen en de discussie na de pauze.

<< Vorige | Volgende >>