WelkomstpaginaLa Bien Aimée: NuLa Bien Aimée: WerktafelLa Bien Aimée: Vragen?

Oorsprong | Riten | Werkwijze | Invloeden | Begin | Bataafse revolutie | Beleid | 20e Eeuw | Bronnen

Wat goed beleid vermag (1840 tot 1900) 2/5

Buiten de ministers om sprak Willem II met de Kamervoorzitter over ruimere grondwetswijzigingen en op 3 november van het jaar 1848 werd de nieuwe grondwet van J.R. Thorbecke onder klokgelui in het hele land afgekondigd. Kort daarop stierf Willem II en vond er op 18 april 1849 in Odéon aan de Singel een maçonnieke rouwloge plaats waaraan 500 broeders deelnamen. De organisatie was in handen van 'La Bien Aimée'. In de jaren '60 beginnen de investeringen in Nederland (spoorwegen, kanalen) en Indië (plantages cultuurstelsel) hun vruchten af te werpen. De handel in tabak, specerijen, suiker, oliën enz. bloeit op. Amsterdam verdient weer geld. Twee Amsterdamse bankiers, leden van La Bien Aimée, te weten A.C. Wertheim en B.L. Gompertz hebben bij de financiering van die opbloei een grote rol gespeeld. Samen stichtten zij de Incassobank. Bovendien waren zij betrokken en vaak de stuwende kracht bij de totstandkoming van het Amstel-Hotel, de Amsterdamsche Bank, de Stoomvaart Mij. Nederland, het Burgerziekenhuis en het Paleis voor Volksvlijt. Maar Wertheim had ook elke dag van 8 tot 9 uur 's morgens spreekuur voor mensen die in financiële nood verkeerden.

<< Vorige | Volgende >>